Yangın Tesisatı

Yangın Tesisatı NFPA / TSE standartlarına göre konut ve endüstriyel binalarda bütün yangın söndürme işlerini kapsar. Yangın tesisatı itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmek, küçük yangınları söndürmek ve itfaiye geldiğinde de ona yardımcı olacak imkanları sağlama görevi yapar.

Yapılar karmaşıklaştıkça yangına karşı koruyucu ve önleyici önlemlerin alınması gereği daha önem kazanmıştır. Söndürme işleminde su, köpük (Kimyasal ve mekanik köpük), kuru toz, karbondioksit gazı gibi maddeler kullanılır.